Sv. Irena

posted in: Liki | 0

 

Sv. Irena
(rimska) devica in sestra papeža Damaza I.

goduje 21. februarja

Irena je bila je sestra papeža Damaza. Zanjo in njeno mater Lavrencijo pravijo, da sta pogosto cele noči prebedeli v rimskih katakombah*, kjer sta molili na grobovih mučencev. V starosti 20 let je Irena posvetila svojo devištvo Kristusu. Ko je bil leta 366 njen brat izvoljen za pontifikat, ga ena od rimskih frakcij ni priznala. To je vodilo v razdeljenost, saj so izvolili svojega kandidata in nasilno zavzeli papeški tron za protipapeža* Ursina. Irena je molila za konec razkola. Leto kasneje je takratni rimski cesar Valentinijan I. Ursina izgnal iz Rima. Damaz je za svojo sestro napisal knjigo o posvečeni deviškosti.
Ko je Irena leta 378 umrla, jo je Damaz pokopal v majhni cerkvi poleg njune matere, kjer je bil nato tudi sam pokopan. Sestavil ji je epitaf*, kjer ji je priznaval njeno svetost in čistost.

Atributi: bela, svetla oblačila, ki ponazarjajo njeno deviškost; v rokah drži križ ali so le-te sklenjene v držo molitve. Včasih je poleg knjiga ali epitaf. Z lilijo, ki je tudi simbol čistosti, največkrat upodabljajo sv. Ireno Portugalsko (20. oktober) in sv. Ireno Solunsko (5. april).

*1: Katakombe so bile podzemna pokopališča, ki so se uporabljala v antiki. Najbolj znane so krščanske katakombe, čeprav so jih gradili tudi pripadniki drugih religij. Že Etruščani in Judje so na primer poznali podzemne sobe za pokop mrtvih.

*2: Protipapež je naziv za cerkvenega dostojanstvenika, ki si je prilastil naziv in funkcijo papeža, oziroma se je dal na to mesto izvoliti. Ko govorimo o protipapežu pomeni, da sta hkrati kot voditelja Rimskokatoliške Cerkve nastopala dva papeža, izmed katerih je kasneje zgodovinska znanost enega prepoznala za pravega, drugega pa za lažnega. V splošnem imajo protipapeži negativni prizvok, saj veljajo za povzročitelje verskih razkolov.

*2: epitaf je nagrobnik, nagrobno besedilo, navadno napisano v spomin oziroma počastitev umrlega. Največkrat je epitaf napisan v verzih, obstajajo pa tudi izjeme. Najstarejše znane epitafe najdemo na egipčanskih sarkofagih in japonskih grobnicah.

***

Ime Irena (Irene) izhaja iz grške besede »’eirene«, ki v grščini pomeni mir. Po pomenu je Ireni ustrezno Mira, Mirna. Irina je ruska oblika imena Irena. Znana je tudi različica Iria.

Irena je ime več svetnic, npr.:
• Irena Rimska, vdova, 22. januar
• Irena, (rimska) devica in sestra papeža Damaza (21. februar)
• Irena, solunska, devica in mučenka (5. april)
• Irena Ciprska, mučenka, (18. september)
• Irena (Iria), portugalska redovnica, mučenka (20. oktober)

Irene pa lahko godujejo tudi na sv. Ireneja:
• Irenej, sirmijski škof in mučenec (6. april)
• Irenej, diakon, mučenec v Pentapoli v Libiji (7. april)
• Irenej, mučenec v Rimu (23. avgust)
• Irenej (Lyonski), oče katoliške teologije (28. junij)

Več o sv. papežu Damazu:
http://www.druzina.si/icd/spletnastran.nsf/all/19B7B10B23D996B3C12577EC0035A5FB?OpenDocument

Viri:
Wikipedia.org
Svetniki.org
Ognjišče.si
Družina.si

Dodaj odgovor