Sv. Janez Krstnik

posted in: Liki | 0

Mučeništvo Janeza Krstnika

29. avgust

Janez Krstnik, sin Zaharija in Elizabete, Jezusov sorodnik, je bil prerok na prehodu stare in nove zaveze. Njegova vloga je tako pomembna, da jo je Bog že vnaprej napovedal, Jezus pa je o njem rekel, da med možmi, rojenimi od žena, ni večjega od njega. Je edini svetnik katerega obhajamo oba rojstna dneva: zemeljski rojstni dan in rojstni dan za nebesa – dan njegove smrti.

Svoje mučeništvo je pretrpel v trdnjavi Maheront, onstran Jordana. Herod je namreč dal, kakor poročajo evangelisti, vreči Janeza v ječo zaradi Herodiade, žene svojega brata, s katero se je oženil. Janez je namreč Heroda javno ostro grajal zaradi tega dejanja. Ko pa je Herod v svoji palači priredil gostijo, je Herodiadini hčerki obljubil, da ji da karkoli ga bo prosila. Ta pa je po nasvetu svoje hudobne matere prosila za glavo Janeza Krstnika. Janez je bil obglavljen v ječi in je tako z mučeniško smrtjo dopolnil svoje pogumno oznanjevanje.

Kaj o mučeništvu Janeza Krstnika najdemo v Svetem pismu?
Matej 14,1-12
Marko 6,14–29
Luka 9,7–9

 

Rojstvo Janeza Krstnika (Lk1,57-66)

Janez Krstnik oznanja (Lk3,1-20)

 

Dodaj odgovor