Sv. Jernej

posted in: Liki | 0

Sveti Jernej

apostol
goduje 24. avgusta (Nejček, Nejc, Nejka, Neja, Jerneja)

Dvanajsteri apostoli, Jezusovi izbrani učenci, so bili zelo pisana druščina. Med njimi je bil tudi Jernej, ki ga sinoptiki (evangelisti Matej, Marko in Luka) pod imenom Bartolomej navajajo nekje sredi seznama apostolov. Evangelist Janez pa na začetku svojega evangelija pripoveduje, kako je Božji Učitelj v svojo »šolo v naravi« poklical nekega Natanaela. Razlagalci svetega pisma pravijo, da sta Natanael in Bartolomej-Jernej ena in ista oseba.

Kratko poročilo o Jernejevi poklicanosti je tako živo, da se ga splača slišati v celoti.
Naslednji dan je Jezus hotel oditi v Galilejo. Našel je Filipa in mu rekel: »Hôdi za menoj!« Filip pa je bil doma iz Betsajde, iz Andrejevega in Petrovega mesta. Našel je Natánaela in mu rekel: »Našli smo njega, o katerem so pisali Mojzes v postavi in preroki: Jezusa, Jožefovega sina iz Nazareta.« Natánael mu je dejal: »Iz Nazareta more biti kaj dobrega?« Filip mu je rekel: »Pridi in poglej!« Ko je Jezus videl, da Natánael prihaja k njemu, je rekel o njem: »Poglejte, pravi Izraelec, v katerem ni zvijače.« Natánael mu je dejal: »Od kod me poznaš?« Jezus mu je odvrnil: »Preden te je Filip poklical, sem te videl, ko si bil pod smokvinim drevesom.« Natánael mu je odgovoril: »Rabi, ti si Božji Sin, ti si Izraelov kralj.« In Jezus je odgovoril in mu rekel: »Ker sem ti rekel, da sem te videl pod smokvinim drevesom, veruješ? Še več kot to boš videl.«
(Jn 1,43-50)

Na podlagi tega srečanja nekateri življenjepisci apostola Jerneja slikajo kot do kraja iskrenega in poštenega človeka. Bil je pravi »Božji dar«, kar pomeni ime Natanael, družbi Jezusovih učencev. Vanjo je prinašal vedrino, sproščenost.

Škoda, da o tem apostolu v evangelijih in Apostolskih delih ni zapisano več kot to, kar smo prebrali zgoraj. Doma je bil iz galilejske Kane, kjer je Jezus storil prvi čudež. Očetu je bilo ime Tolmaj (Bartolomej pomeni Tolmajev sin). V času, ko je hodil z Jezusom po Palestini, ni povedal ali storil nič takega, kar bi se evangelistom zdelo vredno zapisati. Po Gospodovem vstajenju ga srečamo z drugimi apostoli ob Genezareškem jezeru, kjer so lovili ribe, ko se jim je prikazal Vstali.

Izročilo ve povedati, da je Jernej oznanjal evangelij v Indiji, Mezopotamiji, v raznih pokrajinah Male Azije, Armeniji in morda celo v Egiptu. Umrl naj bi mučeniške smrti v Armenskem glavnem mestu Albanopolis: na ukaz kralja Astiga so mu živemu potegnili kožo s telesa, potem pa ga obglavili ali križali.

Iz knjige Svetnik za vsak dan, Silvester Čuk, Ognjišče 2016

Zavetnik: rudarjev, mesarjev, knjigovezov, krojačev, kmetov, vinogradnikov, pekov, pastirjev, sedlarjev, strojarjev, čevljarjev, rokavičarjev, štukaterjev, trgovcev z oljem, sirom in soljo; priprošnjih proti živčnim boleznim, trzanju in kožnim boleznim; zavetnik več mest: Frankfurta, Maastrichta, Plzna, Altenburga, škofije Liege.

Upodobitve: Upodabljajo ga večinoma s krajšimi, temnimi in skodranimi lasmi in brado (izjemoma ima lahko tudi svetle lase in dolgo svetlo brado); pogosto je oblečen v bel plašč ali preprosto ogrinjalo, obut v sandale ali bos. V roki drži nož, s kakršnim so ga odrli, pogostokrat drži čez roko svojo odrto kožo ali pa ima v rokah odsekano glavo.

Običaji: Jernejevo je bil ponekod velik kmečki praznik.

Pregovori: Jernejevo je dan za nabiranje zdravilnih zelišč, saj imajo ta dan posebno moč. Jernejevo je bil nekoč dan, ko so se plačevale obresti in računi, in dan zahvale za pospravljeno žetev. Veliko je tudi z njim povezanih vremenskih pregovorov:
Če je na sv. Jerneja dan lepo, bo lepa jesen.
Kakor sv. Jernej vremeni, se vsa jesen drži.
Sveti Jernej v kožuhu mašuje.
Sveti Jakob ima bučo, sv. Jernej jo pa izprazni.

***
Zanimivost s sveta umetnosti:
V najslavnejši poslikavi na svetu, sklopu fresk v Sikstinski kapeli v Vatikanu, lahko najdemo slikarjev avtoportret v delu Poslednja sodba. Michelangelo Buonarroti se je s svojo podobo »podpisal« v liku svetega Jerneja (v eni roki drži odrto človeško kožo, v drugi ima nož).

Dodaj odgovor