Sv. Jožef

posted in: Liki | 0

Sv. Jožef, goduje 19. marca

Jezusov rednik

Jožef, »Gospodov krušni oče« (Nutritor Domini), je bil Jezusov zakoniti roditelj. Jožefova osebna skrb za Marijo in Jezusa »predstavlja popolno in pristno očetovstvo, zgled očetove vloge v družini« (Janez Pavel II.). Leta 1870 je papež Pij IX. razglasil Jožefa za zavetnika vesoljne Cerkve.

Evangelij je povzel njegovo svetost v eno samo besedo, ko pravi, da je bil »pravičen«. Cerkev jo je zgostila v petindvajset vzklikov v njegovih litanijah. Njegov praznik je ukazal papež Sikst v 15. stoletju; papež Pij IX. je razglasil Jožefa za zavetnika vesoljne Cerkve, papež Leon XIII. ga je postavil za zgled delavcev, Janez Pavel II. pa je o njem napisal posebno spodbudno pismo.

Umrl je v Jezusovem in Marijinem naročju, zato je tudi priprošnjik za srečno zadnjo uro.

Na Slovenskem je sv. Jožefu posvečenih osemdeset cerkva. Osebno ali krstno ime Jožef in Jožefa sta med najbolj razširjenimi v Sloveniji (pa tudi po svetu).

Ime Jožef je hebrejskega izvora in pomeni “Bog naj doda potomstvo”.

Vir:
www.druzina.si
svetniki.org

Sv. Jožef je največkrat upodobljen z Jezusom otrokom ter lilijo v naročju. Ker je bil Jožef po poklicu tesar, je njegov atribut tudi tesarsko orodje (Sv. Jožef delavec, 1. maj).

Sv. Jožef je svetel zgled možem, očetom in je zato njihov zavetnik ter priprošnjik. Prav tako je zavetnik družin.

Dodaj odgovor