Jezusova spremenitev na gori

6. avgust, praznik

O dogodku Jezusove spremenitve na gori poročajo vsi trije sinoptiki – evangelisti Matej, Marko in Luka – ter poročajo o tem, da se je Kristus v svojem veličastvu prikazal apostolom Petru, Jakobu in Janezu.

Na gori Tabor v Galileji se je pred njimi spremenil in jim dal za trenutek videti svoje božanstvo. Ob njem sta se prikazala Mojzes in Elija, dva največja lika stare zaveze; Mojzes kot predstavnik postave, Elija kot predstavnik prerokov.

Cerkveni očetje razlagajo, da je to storil zato, da bi tiste, ki so hodili z njim, pripravil na dogodke ob svojem trpljenju in smrti, ki so vzbujali vtis, da je bilo vse njegovo dotedanje delo velika polomija. Dejansko pa se je natančno uresničevalo vse, kar je bilo o njem napovedano po prerokih.

Vir:
http://katoliska-cerkev.si/, skofija-sobota.si, svetniki.org

Kaj pravi Sveto pismo?
Matej 17,1–13
Marko 9,2–13
Luka 9,28–36