Pepelnica

Na pepelnično sredo, ki nastopi po pustnem torku, se začenja nov liturgični čas. To je uvod v postni čas, ki traja vse do Velike noči. V tem času duhovniki pri bogoslužju nadenejo oblačila vijolične barve.
Bistvena značilnost pepelnice je obred pepeljenja. Pri tem obredu duhovnik vernikom na čelo s pepelom nariše znamenje križa in zraven izreče besede:

Spominjaj se, da si prah in da se v prah povrneš.
ali tudi
Spreobrni se in veruj evangeliju!

Verovati evangeliju pomeni verovati v držo ljubezni in ne egoizma, pepel pa je simbol človekove minljivosti, krhkosti, moralne in bivanjske omejenosti. Je tudi simbol človekove spokorjenosti, želje spremeniti kaj v življenju in postati boljši človek.