PRAZNIK JEZUSOVEGA VSTAJENJA

Velika noč je največji in najpomembnejši krščanski praznik, je praznik veselja in upanja, ki ga obhajamo tri dni.

Na velikonočno nedeljo, ki je vrhunec velike noči, praznujemo največji čudež in temelj naše vere – vstajenje Jezusa Kristusa od mrtvih. Verujemo, da je Jezus s svojim vstajenjem premagal telesno in duhovno smrt ter za vse prinesel upanje, za kristjane pa upanje na vstajenje po smrti.

V Svetem pismu najdemo zapis o Jezusovem vstajenju pri vseh štirih evangelistih:
Matej 28, 1-10
Marko 16, 1-8
Luka 24, 1-24
Janez 20, 1-10