Jezus Krístus
(tudi Jézus iz Názareta ali Jezus Nazaréčan) je v krščanstvu osrednja osebnost, Božji sin, odrešenik in mesija, katerega prihod so napovedovali starozavezni preroki. Povsem natančnega leta rojstva ne poznamo, zagotovo pa je bil rojen v mestu Betlehem v Judeji med letoma 7 in 4 pred našim štetjem in umrl med letoma 30 in 33 v Jeruzalemu. Njegovo rojstvo praznujemo 25. decembra, ob Božiču, smrt pa ob prazniku Velike noči.

Bistveni elementi Jezusovega nauka so LJUBEZEN, STRPNOST in ODPUŠČANJE.

Na vprašanje, katera je največja zapoved, je Jezus odgovoril: “Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej enaka: Ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe.” (Mt 22,37)

Kot merilo, kaj je dobro in kaj ne, je predlagal zlato pravilo: “Vse, kar želite, da bi ljudje vam storili, storite tudi vi njim.” (Mt 7,13)

FARIZEJ je pri starih Judih pripadnik verske sekte, ki pretirano strogo razlaga verske predpise in kaže svojo lažno pobožnost.

PISMOUK – razlagalec svetega pisma; v slabšalnem smislu učenjak, znanstvenik.

STAREŠINA – vodja družbene skupnosti, običajno starejši moški.

RIMSKI IMPERIJ
Imperij je državno-politična tvorba več narodov. Zajema večje število pokrajin ali držav in je po navadi prisoten na več celinah, pri čemer ima en narod vodilno vlogo. Ozemlje Rimskega imperija se je delilo na matično domovino (Rim – pokrajino, državo, od koder je izviral vodilni narod) in podrejena ozemlja (kolonije, odvisna področja). V svoji zgodovini je Rimski imperij nadziral vse helenizirane države v Sredozemlju, pa tudi keltska območja Zahodne Evrope. Vodja imperija se imenuje IMPERATOR (latinska beseda za cesarja) in je po funkciji na višjem nivoju kot kralj.
RIMSKA VOJSKA
Rimska vojska je ime za urejeno množico vojakov in drugih vojaških enot, ki so služile Rimskem imperiju. Vojska je na višku moči imperija zasedala večino ozemlja okoli Sredozemskega morja in je bila najbolje organizirana vojska svojega časa.

RIMSKA PROVINCA
Provinca je ozemeljska in upravna enota rimskih posesti izven Italije. Upravljali so jih visoki politiki ranga senatorjev, običajno bivši konzuli (najvišji izvoljeni politični funkcionarji) ali bivši pretorji (najvišji predstavniki sodne oblasti).

JUDEJA
se je imenovala pokrajina, ki je leta 6 našega štetja postala del rimske province v vzhodnem Sredozemlju. Obsegala je več manjših pokrajin. Danes (v grobem) to ozemlje poznamo pod imenom Izrael.

Rim je provinco nadziral in si zagotovil dotok davkov, ne da bi moral tja pošiljati veliko vojakov. Obema stranema, Rimu in Judeji, je najbolj koristilo, če sta sodelovali v prid stabilne vlade. Judeja kot taka sicer Rimu ni prinašala večje denarne koristi, imela pa je dobro geografsko izhodišče do obale Egipta, zakladnice žita.

GALILEJA,
manjša pokrajina na severu današnjega Izraela, ni bila vključena v Judejsko provinco. Zgodovinsko pomemben kraj iz te pokrajine je Nazaret, kjer je prebival v otroštvu in mladosti Jezus Kristus. Sveto pismo navaja, da se je večkrat zadrževal ob Galilejskem jezeru, v Kafarnaumu in na gori Tabor.