Sv. Matej

posted in: Liki | 0

Sv. Matej (Matevž)

evangelist in apostol

goduje 21. septembra

Eden najlepših in tudi najbolj pretresljivih prizorov, kako Jezus izbira in kliče svoje učence, se je prav gotovo odigral pred mitnico v Kafarnaumu. Nič »hudega sluteč« cestninar Matej je tako kot vsak dan opravljal svoj posel, ko pride mimo Jezus in mu, zdi se, da kar tako, mimogrede, reče: »Hodi za menoj.« Matej je moral Jezusa vsaj bežno poznati, moral je biti vsaj malo seznanjen z njegovim naukom, moral je vsaj slutiti, v kaj se spušča, da je lahko v trenutku zapustil mitnico, ugodno življenje in domače ter se odpravil za njim. Jezus mu je, kakor pravijo razlagalci njegovega življenja, »prešinil vso dušo« ter ga »navznoter ganil z nevidnim sunkom svoje milosti«. Matej je med Jezusovimi učenci veljal za bolj izobraženega; kot cestninar je bil gotovo vešč branja in pisanja, pa tudi Stara zaveza mu ni bila tuja, saj se velikokrat sklicuje nanjo. Samo po sebi umevno se zato zdi, da je apostol Matej s posebno ljubeznijo zbiral Jezusove besede, jih zapisoval, primerjal, jih izročal naprej in tako ustvarjal poseben vir besedil in Jezusovih besed, ki so bili, poleg Markovega evangelija, poglaviten vir evangelija po Mateju. Ne glede na to, kdo je bil tisti, ki je dejansko dal dokončno obliko temu najdaljšemu evangeliju, velja, da je Matej duhovni prednik, začetnik izročila, katerega »rezultat« je prvi izmed štirih evangelijev. Matej je evangelij napisal pred svojim odhodom iz Palestine; z njim je hotel nagovoriti Jude in jih pridobiti za krščanstvo. Izročila o kasnejšem Matejevem življenju in delovanju so zelo skopa. V njih je, kljub mnogim pričevanjem, težko spoznati zgodovinsko jedro. Potem ko je zapustil Palestino, naj bi šel oznanjat evangelij v Etiopijo, kjer naj bi tudi pretrpel mučeniško smrt. Če in na kakšen način, ni jasno, saj se izročilo in poročila o tem razhajajo. Tako naj bi po enih virih bil mučen tako, da so ga s klini pritrdili v zemljo in okrog njega zakurili ogenj, ki pa je čudežno ugasnil. Druga zgodba govori o maščevalnem kralju Hirtakosu, ki naj bi ga med maševanjem ukazal s sulico prebosti. Bil pa naj bi tudi obglavljen.

Ime: Gre za grško obliko hebrejskega imena Mattai, nastalega iz Mattanjah. Ime je zloženo iz hebrejskih besed matt »človek« in jahon »bog«, torej pomeni »človek od Boga, božji človek«. Druga razlaga imena je še »dar božji«.

Rodil se je v 1. stoletju v Galileji,
umrl pa v 1. stoletju v Etiopiji oz. Perziji.

Družina: Matej je bil Jud iz Galileje, njegov oče naj bi bil Alfej. Matejevo drugo ime je Levi.

Zavetnik: knjigovodij, finančnih in bančnih uslužbencev, carinikov, priprošnjik proti alkoholizmu

Upodobitve: Kot simbol evangelista ima Matej ob sebi angela oz. otroka (Sin človekov), pogosto ima ob sebi svitek ali knjigo. Prikazan je kot starejši človek z dolgo brado. Njegovi drugi atributi so še: mošnjiček, sekira, meč (sulica), plačilna miza.

Pregovori: Če je sv. Matevž vedren, prijetna bo jesen.
Kakor je vreme na Jožefovo, bo do sv. Matevža, in kakor je na sv. Matevža, bo na sv. Jožefa.

(http://www.druzina.si/)

Zanimive podrobnosti:
Med evangeliji je Matejev najdaljši; obsega 28 poglavij. Velik del evangelija zavzemajo Kristusovi govori. Vsebinsko se v evangeliju dobro razločijo trije večji deli: a) zgodovina Jezusove mladosti (pogl. 1, 2); b) Jezusovo javno delovanje (3-25), ki zajema: pripravo na javno delo (3,1-4, 11), delovanje v Galileji 4,12-18,35), delovanje v Judeji (pogl. 19-25); c) Jezusovo trpljenje in poveličanje (pogl. 26-28). Oblikovno in glede na celotno sestavo je Matejev evangelij med vsemi najbolj umetno zasnovan. Kristusovih govorov in dogodkov ne podaja v časovnem, marveč v vsebinskem redu. Pripovedovanje je mirno, ponekod kar slovesno.
(http://zupnija-polzela.rkc.si/upload/SVETNIKI/Matej_21_9.htm)

Matej se nenehno sklicuje na starozavezne prerokbe, s katerimi potrjuje edinstvenost Jezusa in da je njegov evangelij višek razodetja. Noben drug evangelist tako pogosto ne navaja Svetega pisma stare zaveze, kot Matej. Z njimi Matej dokazuje rojakom, da so v zmoti, če ne sprejmejo Jezusa, saj je ravno on uresničenje mesijanskih prerokb. Zaradi tega se Matejev evangelij imenuje tudi mesijanski.
Bolj kot drugi evangelisti Matej razkrije korenine Jezusovega rodu. Jezus je po telesu Davidov sin. Zato ga Matej bolj pogosto kot drugi evangelisti imenuje Davidov sin.
(Wikipedia.org)

Duhovne misli Benedikta XVI. za praznik sv. Mateja, apostola in evangelista:
http://sl.radiovaticana.va/news/2016/09/20/misli_benedikta_praznik_mateja,_apostola_in_evangelista/1255651

Iz Svetega pisma; Jezus pokliče Mateja:
Ko je Jezus šel od tam, je zagledal moža, imenovanega Matej, ki je sedèl pri mitnici, in mu je rekel: »Hôdi za menoj!« In ta je vstal in šel za njim. Medtem ko je bil v hiši pri mizi, je prišlo precéj cestninarjev in grešnikov. Jedli so z Jezusom in njegovimi učenci. Farizeji so to opazili in govorili njegovim učencem: »Zakaj vaš učitelj jé s cestninarji in grešniki?« On pa je to slišal in rekel: »Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Pojdite in se poučite, kaj pomenijo besede: Usmiljenja hočem in ne žrtve. Nisem namreč prišel klicat pravičnih, ampak grešnike.« (Mt 9,9-13)

Dodaj odgovor