Sv. Peter in Pavel

posted in: Liki | 0

Sv. Peter in Pavel, 29. junij, slovesni praznik
apostola

Petra imenujemo »prvak apostolov«, ker mu je Jezus določil vodstveno vlogo v svoji cerkvi, Pavlu pa pravimo »apostol narodov«, ker je bil po posebni Božji izvolitvi največji misijonar vseh časov. Skupaj godujete zato, ker sta skupaj dala življenje za Kristusa.

PETER je bil rojen v ribiški vasi Betsajda na severovzhodni obali Genezareškega jezera. Oče Jona mu je dal ime Simon. Ribiški poklic je opravljal s svojim bratom Andrejem. Prav on ga je privedel k Jezusu, ki mu je dejal: »Ti si Simon, Jonov sin, imenoval se boš Kefa.« Ta aramejska beseda pomeni skala, po latinsko petra, odtod Peter. Peter je bil vihravega značaja in Jezus ga je posebej vzgajal. Po milosti nadnaravne vere je izpovedal: »Ti si Kristus, sin živega Boga«, na kar je slišal odgovor: »Ti si Peter (Skala) in na to skalo bom sezidal svojo Cerkev… Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva.« S temi besedami ga je postavil za svojega namestnika na zemlji. Zaradi »ključev«, o katerih govori Jezus, apostola Petra upodabljajo s ključi v rokah in pravijo »nebeški ključar«. Ob Jezusovem trpljenju se je slabo izkazal. Trojno zatajitev pa je popravil s trojno izpovedjo ljubezni po Gospodovem vstajenju.

Apostol narodov PAVEL se je rodil okoli leta 10 po Kristusu v Tarzu, glavnem mestu rimske province Kilikije na jugovzhodnem delu Male Azije. Po rodu je bil Jud, po očetu pa je podedoval rimsko državljanstvo. Po pravilu, da se mora vsak učenec judovske postave naučiti še kakšne praktične obrti, se je mladi Savel, kakor mu je bilo ime, naučil izdelovati šotore, tako da se je kasneje kot izdelovalec evangelija preživljal z delom lastnih rok. Pri dvajsetih letih je prišel v tempeljsko šolo v Jeruzalem. Gorel je za Mojzesovo postavo in zato je preganjal Jezusove učence, ki je niso izpolnjevali. Pred Damaskom ga je Jezus poklical za svojega apostola. Iz preganjalca Savla se je spremenil v Pavla, navdušenega oznanjevalca evangelija. O njegovem delovanju poroča evangelist Luka v svetopisemski knjigi Apostolska dela, zgodovini prve cerkve.
Pavel je obhodil velik del rimske države. Povsod je ustanavljal cerkvene občine in jih pozneje spodbujal s pismi. Ohranjenih je 14 Pavlovih pisem, ki so po vsebini in obsegu za štirimi evengeliji najpomembnejši del Svetega pisma nove zaveze. Odlomke njegovih pisem redno beremo pri bogoslužju. Umrl je mučeniške smrti v Rimu za časa cesarja Nerona – najbrž leta 67 – hkrati z apostolom Petrom. Kot rimski državljan je bil obglavljen.

Sv. Peter je zavetnik papežev, mesarjev, steklarjev, mizarjev, urarjev, ključavničarjev, kovačev, lončarjev, opekarjev, zidarjev, kamnosekov, graditeljev mostov, ribičev, izdelovalcev mrež, , ladjarjev, brodolomcev,… Je priprošnjik pri kačjem piku, proti vročini, obsedenosti, bolečinam v nogah in proti tatvinam. Upodabljajo ga s knjigo v eni in ključem v drugi roki.

Sv. Pavlu pa se zaradi njegovega tkalskega poklica priporočajo tkalci, vrvarji, izdelovalci preprog, pletarji in sedlarji (ker je ob spreobrnitvi padel s konja); je priprošnjik prosti kačjemu piku, proti ušesnim boleznim in proti krčem, za dež in rodovitnost polja… Upodabljajo ga z brado (filozof), s knjigo (pisatelj) in z mečem (Božja beseda pa tudi orodje njegovega mučeništva.

Povzeto iz knjige Svetnik za vsak dan, Silvester Čuk, Ognjišče

Dodaj odgovor