Jezusov krst

…je praznik, ki ga obhajamo prvo nedeljo po 6. januarju, Gospodovem razglašenju.

Jezusov krst je dogodek, ko je Janez Krstnik krstil Jezusa v reki Jordan. Hkrati je Jezusov krst tudi ime praznika, ob katerem se kristjani spominjamo tega dogodka.

Evangelij po Mateju opisuje dogodek z naslednjimi besedami:
Tedaj je prišel Jezus iz Galileje k Jordanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti. Janez ga je hotel odvrniti od tega in je rekel: »Jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni.« Jezus je odgovoril in mu dejal: »Pústi zdaj, kajti spodobi se nama, da tako izpolniva vso pravičnost.« Tedaj mu je pustil. Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode, in glej, odprla so se mu nebesa. Videl je Božjega Duha, ki se je spuščal kakor golob in prihajal nadenj. In glej, glas iz nebes je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje.« (Mt 3,13-17)

Krst je bil pomembna prelomnica v Jezusovem življenju. Po krstu je začel z javnim delovanjem: zbral je skupino učencev, njim in širši javnosti je oznanjal svoj nauk, ozdravljal je bolne in delal čudeže.

Krstna voda je simbol očiščenja. Očiščevalna simbolika vode sega že daleč v predkrščanski čas. Jezus je sicer bil brez greha, toda njegov krst ima drugačen pomen – s svojo ponižnostjo je pokazal človečnost in se grešnikom postavil za zgled.

Iz Jezusovega krsta se je razvil krščanski zakrament svetega krsta.
Sveti krst je eden izmed sedmih svetih zakramentov in prvi zakrament uvajanja v krščanstvo. Krščenec po krstu postane član skupnosti kristjanov – krščanske Cerkve. Pogoj za krst je seveda krščanska vera, zato mora krščenec pred krstnim obredom izpovedati, da sprejema vero Cerkve za svojo. Če gre za krst otroka, to storijo njegovi starši in botri, ki hkrati obljubijo, da bodo otroka vzgajali v krščanski veri.
Krstilnik, ali krstilni kamen, je nadomestilo za krščevanje s potapljanjem v posebni krnici (posodi oz. kotanji skledaste oblike).
V 11. stoletju so pri krstnem obredu namesto potapljanja v krnici napolnjeni z vodo pričeli krščevati z oblivanjem. Obred se izvaja nad krstilnikom. Krstilniki so običajno kamniti in kelihaste oblike.

Vir:
http://katoliska-cerkev.si/praznik-jezusovega-krsta
http://www.kapitelj.com/jezusov_krst.html
http://www.biblija.net/ (Mt 3, 13-17, Mr 1,9-11, Lk 3,21-22)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jezusov_krst