blaženi škof Anton Martin Slomšek
goduje 24. septembra

Kaj je Slomšek storil za slovenski narod?

1. Leta 1859 je prestavil sedež lavantinske škofije iz Št. Andraža na Koroškem v Maribor. S tem preroškim dejanjem je omogočil 200.000 Slovencem na levi strani Drave, da so ohranili svoj jezik, vero, kulturo, skratka dom in rod.

2. Leta 1852 je s svojimi somišljeniki ustanovil Mohorjevo družbo, ki je najstarejša slovenska književna ustanova. Z milijonskimi nakladami svojih knjig je naučila Slovence ne samo brati in pisati, marveč tudi moliti in peti. Utrjevala je narodno zavest in širila obzorja duha in srca. Učila je in kazala pot k napredku; učila je ljubiti domovino in si prizadevati za njeno neodvisnost.

3. Kot ljubitelj slovenskega jezika je poučeval duhovniške kandidate v slovenskem jeziku. V duhu slovanskih apostolov, sv. Cirila in Metoda, se je držal načela: K slovenskemu človeku mora priti duhovnik s slovenskim jezikom, da krščanska vera ne bo nekaj tujega in vsiljenega, marveč nekaj domačega.

4. Slovenski pedagogi in strokovnjaki za šolstvo imajo Slomška za “ustanovitelja in utemeljitelja slovenske ljudske šole”. Ob številnih učbenikih, ki jih je sam sestavil ali pomagal sestavljati, poleg njegovega pedagoškega priročnika “Blaže in Nežica v nedeljski šoli”, potrjuje to resnico dejstvo, da s Slomškovim trudom močno naraslo število rednih in nedeljskih šol.

5. S številnimi mladinskimi spisi zavzema Slomšek mesto ustanovitelja slovenskega mladinskega slovstva, zavedajoč se načela: Kdor dela za mladino, dela za prihodnost naroda in Cerkve!

6. Pri vsem tem ne moremo iti mimo njegovih pesmi, ki jih slovenski narod presaja iz roda v rod. Mnoge Slomškove pesmi so ponarodele, kar pomeni, da jih je ljudstvo sprejelo v svojo last.

7. Krona vsega Slomškovega življenja in dela pa je njegova svetost. Z njegovo beatifikacijo dobiva slovenski narod iz svojih vrst prvega svetnika, uradno razglašenega pred vesoljno sveto Cerkvijo.

Po: dr. F. Kramberger
http://www.zupnija-zagorje-trnje.org/

***
»Danes se posebej veselim z vami, ker bom razglasil za blaženega škofa Antona Martina Slomška. On je znamenje svetosti Cerkve na Slovenskem, priča Boga, ki vedno deluje sredi svojega ljudstva v vsakem času in kraju in kliče k evangelijski popolnosti in apostolski dejavnosti.« S temi besedami je pozdravil Janez Pavel II. množico (okoli 200 tisoč ljudi), zbrano na Betnavski poljani pri Mariboru 19. Septembra 1999. Namen njegovega drugega prihoda pri nas je bil prav ta, da Slovencem »podari« prvega domačega blaženega. V slovesnem obrazcu beatifikacije je sveti oče dejal: »S svojo apostolsko oblastjo dovoljujemo, da se častitljivi Božji služabnik Anton Martin Slomšek odslej imenuje blaženi in se njegov god obhaja na krajih in po ustaljenih pravnih predpisih vsako leto 24. septembra.«
Slomškovo zlato življenjsko geslo je bilo: »Sveta vera bodi vam luč, materin jezik pa ključ do zveličavne narodne omike.«
Slomšek je s svojo osebnostjo in s svojimi spisi učitelj zdravega rodoljubja, omike in svetosti.
(Povzeto iz knjige Svetnik za vsak dan, Silvester Čuk, Ognjišče 2016)

***
Osnovni podatki o življenju in delu Slomška:
https://www.facebook.com/bohkovkotek/photos/a.1306649486124071.1073741858.1067928429996179/1310166942438992/?type=3&theater

***
Nagovor nadškofa Marjana Turnška na Slomškovo nedeljo 2015 v Celju:
http://radio.ognjisce.si/sl/170/slovenija/18400/