Svečnica – Gospodovo (Jezusovo) darovanje
2. februar

Jožef in Marija sta 40 dni po rojstvu Jezusa odnesla v tempelj, kjer sta se zanj obredno zahvalila Bogu. Starček Simeon je v videnju spoznal, da ne bo umrl, dokler ne bo videl Božjega maziljenca. Ko sta Jožef in Marija Jezusa prinesla v tempelj, je v moči božje milosti spoznal Jezusa, ga prijel v roke in izrekel svojo molitev, zapisano v Lk 2,29-32: »Gospodar, zdaj odpuščaš svojega služabnika po svoji besedi v miru, kajti moje oči so videle tvojo rešitev, ki si jo pripravil pred obličjem vseh ljudstev: luč v razodetje poganom in slavo Izraela, tvojega ljudstva.«
Evangelist v nadaljevanju zapiše: »Tam je bila tudi prerokinja Ana, Fanuélova hči iz Aserjevega rodu. Bila je že zelo v letih. Po svojem devištvu je sedem let preživela z možem, nato pa je kot vdova dočakala štiriinosemdeset let. Templja ni zapuščala, ampak je noč in dan s posti in molitvami služila Bogu. Prav tisto uro je stopila tja in zahvaljujoč se slavila Boga ter o njem pripovedovala vsem, ki so pričakovali odkupitev Jeruzalema.«

Po stari cerkveni navadi na ta dan po cerkvah blagoslavljajo sveče. Od tod drugo ime praznika, ki tako ni le Jezusovo darovanje, ampak tudi svečnica. Sveče, na ta dan blagoslovljene z blagoslovljeno vodo in kadilom, imajo posebno moč. Ljudje so zato vedno pazili nanje in jih prižigali ob umirajočih, ali pa ob hudi uri.

Kristjani praznik Jezusovega darovanja slovesno praznujemo že od četrtega stoletja.

Besedilo Benjamin Kanjir

***

Več:
Lk 2, 22-36; Mt 1,18–25

http://svetniki.org/jezusovo-d

Več:
https://www.facebook.com/bohkovkotek/photos/a.1121572221298466.1073741840.1067928429996179/1146779075444447/?type=3&theater

http://www.kapitelj.com/svecnica.html